top of page
logotip_omarica_WHITE (1).png

/

/

/

Barve v prostoru

Izbira barve za prostor

🔲 Barvna teorija


Barvna teorija je znanost, ki se ukvarja s tem kako si posameznik razalga različne barve in kako se nanje odziva oz. kakšna čustva v njem vzbudijo. Osnova razumevanja barvnih kombinacij je barvni krog.


🌈 Barvni krog

Delimo ga na tri vrste barv:


✔️ Primarne: Rdeča, modra in rumena

✔️ Sekundarne: te nastanjejo, ko zmešamo dve primarne in so vijolična, zelena, ter zelena.

✔️ Terciarne pa nastanejo, ko zmešamo eno primarno in eno sekundarno barvo.


➡️ Prvi način kombiniranja barv je ANALOGNA BARVNA SHEMA

Tukaj kombiniramo po 3 ali več barv, ki so ena zraven druge v barvnem krogu.


➡️ Drugi način kombiniranja pa je KOMPLEMENTARNA BARVNA SHEMA


Uporabimo dve barvi, ki sta si v barvnem krogu nasprotni. Tukaj imamo opravka z izrazitimi kontrasti, zato je tako kombinacijo smiselno uporabiti v prostoru, ki je v osnovi nevtralen, povdarki pa so v komplementarnih barvah.

bottom of page